Arabiska för väluppfostrad

mu'addab
ﻣُﺆَﺩَّﺏ
väluppfostrad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för väluppfostrad uttalas mu'addab och skrivs ﻣُﺆَﺩَّﺏ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet väluppfostrad består av de arabiska bokstäverna alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas ', dal som skrivs ﺩ och uttalas d och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med väluppfostrad

Alla bokstäver i väluppfostrad

ﻣُﺆَﺩَّﺏ
ﻣـ
ـﺆ
 
ﻣـ
ـﺆ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ـﺆ
ـﺪ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
'
dal
d
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för väluppfostrad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven som skrivs ﺅ (här som ـﺆ ) och uttalas ' och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven dal som skrivs ﺩ och uttalas d och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺆَﺩَّﺏ och uttalas mu'addab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för väluppfostrad

mufa33al blir mu'addab

Vi har sett att det arabiska ordet för väluppfostrad skrivs ﻣُﺆَﺩَّﺏ och uttalas mu'addab. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är ', d och b, blir ordet mu'addab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som väluppfostrad