Arabiska för oxeltand

Dirs
ﺿِﺮﺱ
oxeltand – maskulinum singular

Det arabiska ordet för oxeltand uttalas Dirs och skrivs ﺿِﺮﺱ.

Om ljudfilerna
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet oxeltand består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med oxeltand

Alla bokstäver i oxeltand

ﺿِﺮﺱ
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
Dad
D
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för oxeltand består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿِﺮﺱ och uttalas Dirs.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för oxeltand

fi3l blir Dirs

Vi har sett att det arabiska ordet för oxeltand skrivs ﺿِﺮﺱ och uttalas Dirs. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3l och ordets rotbokstäver är D, r och s, blir ordet Dirs.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som oxeltand