Arabiska för retning

Daras
ﺿَﺮَﺱ
retning – maskulinum singular

Det arabiska ordet för retning uttalas Daras och skrivs ﺿَﺮَﺱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet retning består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med retning

Alla bokstäver i retning

ﺿَﺮَﺱ
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
Dad
D
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för retning består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﺮَﺱ och uttalas Daras.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för retning

fa3al blir Daras

Vi har sett att det arabiska ordet för retning skrivs ﺿَﺮَﺱ och uttalas Daras. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är D, r och s, blir ordet Daras.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som retning