Arabiska för härda

Darrasa
ﺿَﺮَّﺱَ
härda – dåtid han
yuDarrisu
ﻳُﻀَﺮِّﺱُ
härda – nutid han

Det arabiska verbet för att härda skrivs ﺿَﺮَّﺱَ och uttalas Darrasa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻀَﺮِّﺱُ och uttalas yuDarrisu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet härda består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ra som skrivs och uttalas r och sin som skrivs och uttalas s. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med härda

Alla bokstäver i härda

ﺿَﺮَّﺱَ
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﺮ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺮ
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
 
Dad
D
ra
r
sin
s
 
 
Det arabiska ordet för härda består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven sin som skrivs ﺱ och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺿَﺮَّﺱَ och uttalas Darrasa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för härda

fa33ala blir Darrasa

Vi har sett att det arabiska ordet för härda skrivs ﺿَﺮَّﺱَ och uttalas Darrasa. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är D, r och s, blir ordet Darrasa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som härda

Böjningsformer av härda

dåtid
nutid
han
Darrasa
ﺿَﺮَّﺱَ
han - dåtid
yuDarrisu
ﻳُﻀَﺮِّﺱُ
han - nutid
hon
Darrasat
ﺿَﺮَّﺳَﺖ
hon - dåtid
tuDarrisu
ﺗُﻀَﺮِّﺱُ
hon - nutid
jag
Darrastu
ﺿَﺮَّﺳﺖُ
jag - dåtid
'uDarrisu
ﺃُﺿَﺮِّﺱُ
jag - nutid