Arabiska för fimp, hälben

3aqib
ﻋَﻘِﺐ
fimp, hälben – maskulinum singular

Det arabiska ordet för fimp, hälben uttalas 3aqib och skrivs ﻋَﻘِﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns fimp, hälben i:

'a3qaab
ﺃَﻋﻘَﺎﺏ
fimp, hälben – maskulinum plural
Kategori: anatomi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet fimp, hälben består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med fimp, hälben

Alla bokstäver i fimp, hälben

ﻋَﻘِﺐ
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺐ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
ayn
3
qaf
q
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för fimp, hälben består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻘِﺐ och uttalas 3aqib.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för fimp, hälben

fa3il blir 3aqib

Vi har sett att det arabiska ordet för fimp, hälben skrivs ﻋَﻘِﺐ och uttalas 3aqib. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3il och ordets rotbokstäver är 3, q och b, blir ordet 3aqib.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som fimp, hälben