Arabiska för hinder

3aqaba
ﻋَﻘَﺒَﺔ
hinder – femininum singular

Det arabiska ordet för hinder uttalas 3aqaba och skrivs ﻋَﻘَﺒَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns hinder i:

3aqabaat
ﻋَﻘَﺒَﺎﺕ
hinder – femininum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet hinder består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med hinder

Alla bokstäver i hinder

ﻋَﻘَﺒَﺔ
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻘـ
ـﺒـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
ayn
3
qaf
q
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för hinder består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻋَﻘَﺒَﺔ och uttalas 3aqaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för hinder

fa3ala blir 3aqaba

Vi har sett att det arabiska ordet för hinder skrivs ﻋَﻘَﺒَﺔ och uttalas 3aqaba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, q och b, blir ordet 3aqaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som hinder