Arabiska för straffad

mu3aaqab
ﻣُﻌَﺎﻗَﺐ
straffad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för straffad uttalas mu3aaqab och skrivs ﻣُﻌَﺎﻗَﺐ.

Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet straffad består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, qaf som skrivs och uttalas q och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med straffad

Alla bokstäver i straffad

ﻣُﻌَﺎﻗَﺐ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺎ
ﻗـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
ayn
3
alef
qaf
q
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för straffad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ﻗـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌَﺎﻗَﺐ och uttalas mu3aaqab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för straffad

mufaa3al blir mu3aaqab

Vi har sett att det arabiska ordet för straffad skrivs ﻣُﻌَﺎﻗَﺐ och uttalas mu3aaqab. Ordet följer mönstret passivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3al och ordets rotbokstäver är 3, q och b, blir ordet mu3aaqab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som straffad