Arabiska för nakenhet

3ury
ﻋُﺮﻱ
nakenhet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för nakenhet uttalas 3ury och skrivs ﻋُﺮﻱ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet nakenhet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med nakenhet

Alla bokstäver i nakenhet

ﻋُﺮﻱ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för nakenhet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﺮﻱ och uttalas 3ury.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för nakenhet

fu3l blir 3ury

Vi har sett att det arabiska ordet för nakenhet skrivs ﻋُﺮﻱ och uttalas 3ury. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är 3, r och y, blir ordet 3ury.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som nakenhet