Arabiska för naken

3aarin
ﻋَﺎﺭٍ
naken – maskulinum singular

Det arabiska ordet för naken uttalas 3aarin och skrivs ﻋَﺎﺭٍ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet naken består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med naken

Alla bokstäver i naken

ﻋَﺎﺭٍ
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ـﺮ
 
ayn
3
alef
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för naken består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Tecknet in. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﺭٍ och uttalas 3aarin.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver