Arabiska för vara naken

3ariya
ﻋَﺮِﻱَ
vara naken – dåtid han
ya3raa
ﻳَﻌﺮَﻯ
vara naken – nutid han

Det arabiska verbet för att vara naken skrivs ﻋَﺮِﻱَ och uttalas 3ariya i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺮَﻯ och uttalas ya3raa. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara naken består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ra som skrivs och uttalas r och ya som skrivs och uttalas y. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara naken

Alla bokstäver i vara naken

ﻋَﺮِﻱَ
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺮ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
 
ayn
3
ra
r
ya
y
 
 
Det arabiska ordet för vara naken består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺮِﻱَ och uttalas 3ariya.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara naken

fa3ila blir 3ariya

Vi har sett att det arabiska ordet för vara naken skrivs ﻋَﺮِﻱَ och uttalas 3ariya. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ila där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ila och ordets rotbokstäver är 3, r och y, blir ordet 3ariya.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara naken

Böjningsformer av vara naken

dåtid
nutid
han
3ariya
ﻋَﺮِﻱَ
han - dåtid
ya3raa
ﻳَﻌﺮَﻯ
han - nutid
hon
3ariyat
ﻋَﺮِﻳَﺖ
hon - dåtid
ta3raa
ﺗَﻌﺮَﻯ
hon - nutid
jag
3ariitu
ﻋَﺮِﻳﺖُ
jag - dåtid
'a3raa
ﺃَﻋﺮَﻯ
jag - nutid