Arabiska för lexikon

mu3jam
ﻣُﻌﺠَﻢ
lexikon – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lexikon uttalas mu3jam och skrivs ﻣُﻌﺠَﻢ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns lexikon i:

ma3aajim
ﻣَﻌَﺎﺟِﻢ
lexikon – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lexikon består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3, jim som skrivs ﺝ och uttalas j och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lexikon

Alla bokstäver i lexikon

ﻣُﻌﺠَﻢ
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
mim
m
ayn
3
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för lexikon består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻌﺠَﻢ och uttalas mu3jam.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lexikon

muf3al blir mu3jam

Vi har sett att det arabiska ordet för lexikon skrivs ﻣُﻌﺠَﻢ och uttalas mu3jam. Ordet följer mönstret passivt particip form 4. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen muf3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är muf3al och ordets rotbokstäver är 3, j och m, blir ordet mu3jam.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lexikon