Arabiska för vara oförståelig

in3ajama
ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ
vara oförståelig – dåtid han
yan3ajimu
ﻳَﻨﻌَﺠِﻢُ
vara oförståelig – nutid han

Det arabiska verbet för att vara oförståelig skrivs ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ och uttalas in3ajama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻌَﺠِﻢُ och uttalas yan3ajimu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vara oförståelig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vara oförståelig

Alla bokstäver i vara oförståelig

ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ
ﻧـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻧـ
ـﻌـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
alef
nun
n
ayn
3
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för vara oförståelig består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ och uttalas in3ajama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vara oförståelig

infa3ala blir in3ajama

Vi har sett att det arabiska ordet för vara oförståelig skrivs ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ och uttalas in3ajama. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är 3, j och m, blir ordet in3ajama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vara oförståelig

Böjningsformer av vara oförståelig

dåtid
nutid
han
in3ajama
ﺍِﻧﻌَﺠَﻢَ
han - dåtid
yan3ajimu
ﻳَﻨﻌَﺠِﻢُ
han - nutid
hon
in3ajamat
ﺍِﻧﻌَﺠَﻤَﺖ
hon - dåtid
tan3ajimu
ﺗَﻨﻌَﺠِﻢُ
hon - nutid
jag
in3ajamtu
ﺍِﻧﻌَﺠَﻤﺖُ
jag - dåtid
'an3ajimu
ﺃَﻧﻌَﺠِﻢُ
jag - nutid