Arabiska för artikulera, testa

3ajama
ﻋَﺠَﻢَ
artikulera, testa – dåtid han
ya3jumu
ﻳَﻌﺠُﻢُ
artikulera, testa – nutid han

Det arabiska verbet för att artikulera, testa skrivs ﻋَﺠَﻢَ och uttalas 3ajama i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﺠُﻢُ och uttalas ya3jumu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet artikulera, testa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, jim som skrivs och uttalas j och mim som skrivs och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med artikulera, testa

Alla bokstäver i artikulera, testa

ﻋَﺠَﻢَ
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﺠـ
ـﻢ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺟـ
ـﺠـ
ـﺞ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ayn
3
jim
j
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för artikulera, testa består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven jim som skrivs ﺝ (här som ـﺠـ ) och uttalas j och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺠَﻢَ och uttalas 3ajama.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för artikulera, testa

fa3ala blir 3ajama

Vi har sett att det arabiska ordet för artikulera, testa skrivs ﻋَﺠَﻢَ och uttalas 3ajama. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, j och m, blir ordet 3ajama.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som artikulera, testa

Böjningsformer av artikulera, testa

dåtid
nutid
han
3ajama
ﻋَﺠَﻢَ
han - dåtid
ya3jumu
ﻳَﻌﺠُﻢُ
han - nutid
hon
3ajamat
ﻋَﺠَﻤَﺖ
hon - dåtid
ta3jumu
ﺗَﻌﺠُﻢُ
hon - nutid
jag
3ajamtu
ﻋَﺠَﻤﺖُ
jag - dåtid
'a3jumu
ﺃَﻋﺠُﻢُ
jag - nutid