Arabiska för kronisk, obotlig

3uDaal
ﻋُﻀَﺎﻝ
kronisk, obotlig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för kronisk, obotlig uttalas 3uDaal och skrivs ﻋُﻀَﺎﻝ.

Kategori: medicin
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kronisk, obotlig består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kronisk, obotlig

Alla bokstäver i kronisk, obotlig

ﻋُﻀَﺎﻝ
ﻋـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻀـ
ـﺎ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
Dad
D
alef
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för kronisk, obotlig består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven lam som skrivs ﻝ och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋُﻀَﺎﻝ och uttalas 3uDaal.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kronisk, obotlig

fu3aal blir 3uDaal

Vi har sett att det arabiska ordet för kronisk, obotlig skrivs ﻋُﻀَﺎﻝ och uttalas 3uDaal. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3aal och ordets rotbokstäver är 3, D och l, blir ordet 3uDaal.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kronisk, obotlig