Arabiska för förebyggande

3aDl
ﻋَﻀﻞ
förebyggande – maskulinum singular

Det arabiska ordet för förebyggande uttalas 3aDl och skrivs ﻋَﻀﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förebyggande består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förebyggande

Alla bokstäver i förebyggande

ﻋَﻀﻞ
ﻋـ
ـﻀـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻀـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
Dad
D
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förebyggande består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻀﻞ och uttalas 3aDl.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förebyggande

fa3l blir 3aDl

Vi har sett att det arabiska ordet för förebyggande skrivs ﻋَﻀﻞ och uttalas 3aDl. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, D och l, blir ordet 3aDl.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förebyggande