Arabiska för förebygga

3aDala
ﻋَﻀَﻞَ
förebygga – dåtid han
ya3Dulu
ﻳَﻌﻀُﻞُ
förebygga – nutid han

Det arabiska verbet för att förebygga skrivs ﻋَﻀَﻞَ och uttalas 3aDala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻌﻀُﻞُ och uttalas ya3Dulu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förebygga består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Dad som skrivs och uttalas D och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förebygga

Alla bokstäver i förebygga

ﻋَﻀَﻞَ
ﻋـ
ـﻀـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻀـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
Dad
D
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för förebygga består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻀَﻞَ och uttalas 3aDala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förebygga

fa3ala blir 3aDala

Vi har sett att det arabiska ordet för förebygga skrivs ﻋَﻀَﻞَ och uttalas 3aDala. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är 3, D och l, blir ordet 3aDala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förebygga

Böjningsformer av förebygga

dåtid
nutid
han
3aDala
ﻋَﻀَﻞَ
han - dåtid
ya3Dulu
ﻳَﻌﻀُﻞُ
han - nutid
hon
3aDalat
ﻋَﻀَﻠَﺖ
hon - dåtid
ta3Dulu
ﺗَﻌﻀُﻞُ
hon - nutid
jag
3aDaltu
ﻋَﻀَﻠﺖُ
jag - dåtid
'a3Dulu
ﺃَﻋﻀُﻞُ
jag - nutid