Arabiska för talande, vältalig

naaTiq
ﻧَﺎﻃِﻖ
talande, vältalig – maskulinum singular

Det arabiska ordet för talande, vältalig uttalas naaTiq och skrivs ﻧَﺎﻃِﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet talande, vältalig

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet talande, vältalig består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ta som skrivs och uttalas T och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med talande, vältalig

Alla bokstäver i talande, vältalig

ﻧَﺎﻃِﻖ
ﻧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
nun
n
alef
Ta
T
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för talande, vältalig består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧَﺎﻃِﻖ och uttalas naaTiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för talande, vältalig

faa3il blir naaTiq

Vi har sett att det arabiska ordet för talande, vältalig skrivs ﻧَﺎﻃِﻖ och uttalas naaTiq. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är n, T och q, blir ordet naaTiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som talande, vältalig