Arabiska för domän

niTaaq
ﻧِﻄَﺎﻕ
domän – maskulinum singular

Det arabiska ordet för domän uttalas niTaaq och skrivs ﻧِﻄَﺎﻕ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns domän i:

nuTuq
ﻧُﻄُﻖ
domän – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet domän består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ta som skrivs och uttalas T och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med domän

Alla bokstäver i domän

ﻧِﻄَﺎﻕ
ﻧـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻄـ
ـﺎ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ـﺎ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
nun
n
Ta
T
alef
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för domän består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧِﻄَﺎﻕ och uttalas niTaaq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för domän

fi3aal blir niTaaq

Vi har sett att det arabiska ordet för domän skrivs ﻧِﻄَﺎﻕ och uttalas niTaaq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3aal och ordets rotbokstäver är n, T och q, blir ordet niTaaq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som domän