Arabiska för område, region

minTaqa
ﻣِﻨﻄَﻘَﺔ
område, region – femininum singular

Det arabiska ordet för område, region uttalas minTaqa och skrivs ﻣِﻨﻄَﻘَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns område, region i:

manaaTiq
ﻣَﻨَﺎﻃِﻖ
område, region – femininum plural
Kategori: geografi
Ordklass: substantiv. Mönster: instrumentnomen

Så används ordet område, region

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet område, region består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ta som skrivs och uttalas T och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med område, region

Alla bokstäver i område, region

ﻣِﻨﻄَﻘَﺔ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻄـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻄـ
ـﻘـ
ـﺔ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ـﺔ
 
mim
m
nun
n
Ta
T
qaf
q
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för område, region består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﻣِﻨﻄَﻘَﺔ och uttalas minTaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för område, region

mif3ala blir minTaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för område, region skrivs ﻣِﻨﻄَﻘَﺔ och uttalas minTaqa. Ordet följer mönstret instrumentnomen. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mif3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mif3ala och ordets rotbokstäver är n, T och q, blir ordet minTaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som område, region