Arabiska för logik, resonemang

manTiq
ﻣَﻨﻄِﻖ
logik, resonemang – maskulinum singular

Det arabiska ordet för logik, resonemang uttalas manTiq och skrivs ﻣَﻨﻄِﻖ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet logik, resonemang består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ta som skrivs och uttalas T och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med logik, resonemang

Alla bokstäver i logik, resonemang

ﻣَﻨﻄِﻖ
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻄـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻨـ
ـﻄـ
ـﻖ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
mim
m
nun
n
Ta
T
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för logik, resonemang består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ـﻨـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣَﻨﻄِﻖ och uttalas manTiq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för logik, resonemang

maf3il blir manTiq

Vi har sett att det arabiska ordet för logik, resonemang skrivs ﻣَﻨﻄِﻖ och uttalas manTiq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen maf3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är maf3il och ordets rotbokstäver är n, T och q, blir ordet manTiq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som logik, resonemang