Arabiska för uttala

naTaqa
ﻧَﻄَﻖَ
uttala – dåtid han
yanTuqu
ﻳَﻨﻄُﻖُ
uttala – nutid han

Det arabiska verbet för att uttala skrivs ﻧَﻄَﻖَ och uttalas naTaqa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﻄُﻖُ och uttalas yanTuqu. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb

Så används ordet uttala

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uttala består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ta som skrivs och uttalas T och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uttala

Alla bokstäver i uttala

ﻧَﻄَﻖَ
ﻧـ
ـﻄـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﻄـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
nun
n
Ta
T
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för uttala består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻧَﻄَﻖَ och uttalas naTaqa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uttala

fa3ala blir naTaqa

Vi har sett att det arabiska ordet för uttala skrivs ﻧَﻄَﻖَ och uttalas naTaqa. Ordet följer mönstret verb form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3ala och ordets rotbokstäver är n, T och q, blir ordet naTaqa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uttala

Böjningsformer av uttala

dåtid
nutid
han
naTaqa
ﻧَﻄَﻖَ
han - dåtid
yanTuqu
ﻳَﻨﻄُﻖُ
han - nutid
hon
naTaqat
ﻧَﻄَﻘَﺖ
hon - dåtid
tanTuqu
ﺗَﻨﻄُﻖُ
hon - nutid
jag
naTaqtu
ﻧَﻄَﻘﺖُ
jag - dåtid
'anTuqu
ﺃَﻧﻄُﻖُ
jag - nutid