Arabiska för uttal

nuTq
ﻧُﻄﻖ
uttal – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uttal uttalas nuTq och skrivs ﻧُﻄﻖ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uttal består av de arabiska bokstäverna nun som skrivs och uttalas n, Ta som skrivs och uttalas T och qaf som skrivs och uttalas q. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uttal

Alla bokstäver i uttal

ﻧُﻄﻖ
ﻧـ
ـﻄـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﻄـ
ـﻖ
 
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
 
nun
n
Ta
T
qaf
q
 
 
Det arabiska ordet för uttal består av: Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻖ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻧُﻄﻖ och uttalas nuTq.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uttal

fu3l blir nuTq

Vi har sett att det arabiska ordet för uttal skrivs ﻧُﻄﻖ och uttalas nuTq. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fu3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fu3l och ordets rotbokstäver är n, T och q, blir ordet nuTq.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uttal