Arabiska för yrke

Hirfa
ﺣِﺮﻓَﺔ
yrke – femininum singular

Det arabiska ordet för yrke uttalas Hirfa och skrivs ﺣِﺮﻓَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns yrke i:

Hiraf
ﺣِﺮَﻑ
yrke – femininum plural
Kategori: arbete
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet yrke

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet yrke består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs och uttalas H, ra som skrivs och uttalas r och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med yrke

Alla bokstäver i yrke

ﺣِﺮﻓَﺔ
ﺣـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺮ
ﻓـ
ـﺔ
 
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
ـﺔ
 
Ha
H
ra
r
fa
f
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för yrke består av: Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ﺣـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ﻓـ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺣِﺮﻓَﺔ och uttalas Hirfa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för yrke

fi3la blir Hirfa

Vi har sett att det arabiska ordet för yrke skrivs ﺣِﺮﻓَﺔ och uttalas Hirfa. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fi3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fi3la och ordets rotbokstäver är H, r och f, blir ordet Hirfa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som yrke