Arabiska för vika av

inHarafa
ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ
vika av – dåtid han
yanHarifu
ﻳَﻨﺤَﺮِﻑُ
vika av – nutid han

Det arabiska verbet för att vika av skrivs ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ och uttalas inHarafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﻨﺤَﺮِﻑُ och uttalas yanHarifu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet vika av består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med vika av

Alla bokstäver i vika av

ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﻧـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ـﺎ
ﻧـ
ـﻨـ
ـﻦ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
alef
nun
n
Ha
H
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för vika av består av: Bokstaven alef som skrivs ﺍ och uttalas . Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven nun som skrivs ﻥ (här som ﻧـ ) och uttalas n. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ och uttalas inHarafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för vika av

infa3ala blir inHarafa

Vi har sett att det arabiska ordet för vika av skrivs ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ och uttalas inHarafa. Ordet följer mönstret verb form 7. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen infa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är infa3ala och ordets rotbokstäver är H, r och f, blir ordet inHarafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som vika av

Böjningsformer av vika av

dåtid
nutid
han
inHarafa
ﺍِﻧﺤَﺮَﻑَ
han - dåtid
yanHarifu
ﻳَﻨﺤَﺮِﻑُ
han - nutid
hon
inHarafat
ﺍِﻧﺤَﺮَﻓَﺖ
hon - dåtid
tanHarifu
ﺗَﻨﺤَﺮِﻑُ
hon - nutid
jag
inHaraftu
ﺍِﻧﺤَﺮَﻓﺖُ
jag - dåtid
'anHarifu
ﺃَﻧﺤَﺮِﻑُ
jag - nutid