Arabiska för avvika, vara förvrängd

taHarrafa
ﺗَﺤَﺮَّﻑَ
avvika, vara förvrängd – dåtid han
yataHarrafu
ﻳَﺘَﺤَﺮَّﻑُ
avvika, vara förvrängd – nutid han

Det arabiska verbet för att avvika, vara förvrängd skrivs ﺗَﺤَﺮَّﻑَ och uttalas taHarrafa i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﺤَﺮَّﻑُ och uttalas yataHarrafu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avvika, vara förvrängd består av de arabiska bokstäverna Ha som skrivs ﺡ och uttalas H, ra som skrivs ﺭ och uttalas r och fa som skrivs ﻑ och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avvika, vara förvrängd

Alla bokstäver i avvika, vara förvrängd

ﺗَﺤَﺮَّﻑَ
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺤـ
ـﺮ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺮ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
Ha
H
ra
r
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för avvika, vara förvrängd består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ och uttalas f och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﺤَﺮَّﻑَ och uttalas taHarrafa.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avvika, vara förvrängd

tafa33ala blir taHarrafa

Vi har sett att det arabiska ordet för avvika, vara förvrängd skrivs ﺗَﺤَﺮَّﻑَ och uttalas taHarrafa. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är H, r och f, blir ordet taHarrafa.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avvika, vara förvrängd

Böjningsformer av avvika, vara förvrängd

dåtid
nutid
han
taHarrafa
ﺗَﺤَﺮَّﻑَ
han - dåtid
yataHarrafu
ﻳَﺘَﺤَﺮَّﻑُ
han - nutid
hon
taHarrafat
ﺗَﺤَﺮَّﻓَﺖ
hon - dåtid
tataHarrafu
ﺗَﺘَﺤَﺮَّﻑُ
hon - nutid
jag
taHarraftu
ﺗَﺤَﺮَّﻓﺖُ
jag - dåtid
'ataHarrafu
ﺃَﺗَﺤَﺮَّﻑُ
jag - nutid