Arabiska för prakt

raw3a
ﺭَﻭﻋَﺔ
prakt – femininum singular

Det arabiska ordet för prakt uttalas raw3a och skrivs ﺭَﻭﻋَﺔ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet prakt

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet prakt består av de arabiska bokstäverna ra som skrivs ﺭ och uttalas r, waw som skrivs ﻭ och uttalas w och ayn som skrivs ﻉ och uttalas 3. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med prakt

Alla bokstäver i prakt

ﺭَﻭﻋَﺔ
ﻋـ
ـﺔ
 
ﻋـ
ـﺔ
 
ـﺮ
ـﻮ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺔ
 
ra
r
waw
w
ayn
3
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för prakt består av: Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven waw som skrivs ﻭ och uttalas w och är en del av ordets rot. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺭَﻭﻋَﺔ och uttalas raw3a.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för prakt

fa3la blir raw3a

Vi har sett att det arabiska ordet för prakt skrivs ﺭَﻭﻋَﺔ och uttalas raw3a. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3la där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3la och ordets rotbokstäver är r, w och 3, blir ordet raw3a.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som prakt