Arabiska för kalibrera, mäta

3aayara
ﻋَﺎﻳَﺮَ
kalibrera, mäta – dåtid han
yu3aayiru
ﻳُﻌَﺎﻳِﺮُ
kalibrera, mäta – nutid han

Det arabiska verbet för att kalibrera, mäta skrivs ﻋَﺎﻳَﺮَ och uttalas 3aayara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﺎﻳِﺮُ och uttalas yu3aayiru. Se fler böjningar

Om ljudfilerna
Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet kalibrera, mäta består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med kalibrera, mäta

Alla bokstäver i kalibrera, mäta

ﻋَﺎﻳَﺮَ
ﻋـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻳـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ayn
3
alef
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för kalibrera, mäta består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ﻳـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻳَﺮَ och uttalas 3aayara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för kalibrera, mäta

faa3ala blir 3aayara

Vi har sett att det arabiska ordet för kalibrera, mäta skrivs ﻋَﺎﻳَﺮَ och uttalas 3aayara. Ordet följer mönstret verb form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3ala och ordets rotbokstäver är 3, y och r, blir ordet 3aayara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som kalibrera, mäta

Böjningsformer av kalibrera, mäta

dåtid
nutid
han
3aayara
ﻋَﺎﻳَﺮَ
han - dåtid
yu3aayiru
ﻳُﻌَﺎﻳِﺮُ
han - nutid
hon
3aayarat
ﻋَﺎﻳَﺮَﺕ
hon - dåtid
tu3aayiru
ﺗُﻌَﺎﻳِﺮُ
hon - nutid
jag
3aayartu
ﻋَﺎﻳَﺮﺕُ
jag - dåtid
'u3aayiru
ﺃُﻋَﺎﻳِﺮُ
jag - nutid