Arabiska för förolämpa

3ayyara
ﻋَﻴَّﺮَ
förolämpa – dåtid han
yu3ayyiru
ﻳُﻌَﻴِّﺮُ
förolämpa – nutid han

Det arabiska verbet för att förolämpa skrivs ﻋَﻴَّﺮَ och uttalas 3ayyara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻴِّﺮُ och uttalas yu3ayyiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet förolämpa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med förolämpa

Alla bokstäver i förolämpa

ﻋَﻴَّﺮَ
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ayn
3
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för förolämpa består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻴَّﺮَ och uttalas 3ayyara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för förolämpa

fa33ala blir 3ayyara

Vi har sett att det arabiska ordet för förolämpa skrivs ﻋَﻴَّﺮَ och uttalas 3ayyara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, y och r, blir ordet 3ayyara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som förolämpa

Böjningsformer av förolämpa

dåtid
nutid
han
3ayyara
ﻋَﻴَّﺮَ
han - dåtid
yu3ayyiru
ﻳُﻌَﻴِّﺮُ
han - nutid
hon
3ayyarat
ﻋَﻴَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tu3ayyiru
ﺗُﻌَﻴِّﺮُ
hon - nutid
jag
3ayyartu
ﻋَﻴَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'u3ayyiru
ﺃُﻋَﻴِّﺮُ
jag - nutid