Arabiska för skam

3ayr
ﻋَﻴﺮ
skam – maskulinum singular

Det arabiska ordet för skam uttalas 3ayr och skrivs ﻋَﻴﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet skam består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, ya som skrivs och uttalas y och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med skam

Alla bokstäver i skam

ﻋَﻴﺮ
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻴـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ـﺮ
 
ayn
3
ya
y
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för skam består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻴﺮ och uttalas 3ayr.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för skam

fa3l blir 3ayr

Vi har sett att det arabiska ordet för skam skrivs ﻋَﻴﺮ och uttalas 3ayr. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är 3, y och r, blir ordet 3ayr.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som skam