Arabiska för adressat, talad till

mukhaaTab
ﻣُﺨَﺎﻃَﺐ
adressat, talad till – maskulinum singular

Det arabiska ordet för adressat, talad till uttalas mukhaaTab och skrivs ﻣُﺨَﺎﻃَﺐ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns adressat, talad till i:

mukhaaTabuuna
ﻣُﺨَﺎﻃَﺒُﻮﻥَ
adressat, talad till – maskulinum plural
Ordklass: substantiv. Mönster: passivt particip

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet adressat, talad till består av de arabiska bokstäverna kha som skrivs och uttalas kh, Ta som skrivs och uttalas T och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med adressat, talad till

Alla bokstäver i adressat, talad till

ﻣُﺨَﺎﻃَﺐ
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﺨـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﺐ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺧـ
ـﺨـ
ـﺦ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
mim
m
kha
kh
alef
Ta
T
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för adressat, talad till består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven kha som skrivs ﺥ (här som ـﺨـ ) och uttalas kh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺨَﺎﻃَﺐ och uttalas mukhaaTab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver