Arabiska för lyckosam, välsignad

mubaarak
ﻣُﺒَﺎﺭَﻙ
lyckosam, välsignad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för lyckosam, välsignad uttalas mubaarak och skrivs ﻣُﺒَﺎﺭَﻙ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip

Så används ordet lyckosam, välsignad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet lyckosam, välsignad består av de arabiska bokstäverna beh som skrivs och uttalas b, ra som skrivs och uttalas r och kaf som skrivs och uttalas k. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med lyckosam, välsignad

Alla bokstäver i lyckosam, välsignad

ﻣُﺒَﺎﺭَﻙ
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﺒـ
ـﺎ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺎ
ـﺮ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
 
mim
m
beh
b
alef
ra
r
kaf
k
 
 
Det arabiska ordet för lyckosam, välsignad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺒـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ra som skrivs ﺭ och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ och uttalas k och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﺒَﺎﺭَﻙ och uttalas mubaarak.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för lyckosam, välsignad

mufaa3al blir mubaarak

Vi har sett att det arabiska ordet för lyckosam, välsignad skrivs ﻣُﺒَﺎﺭَﻙ och uttalas mubaarak. Ordet följer mönstret passivt particip form 3. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufaa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufaa3al och ordets rotbokstäver är b, r och k, blir ordet mubaarak.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som lyckosam, välsignad