Arabiska för grumlighet

3akar
ﻋَﻜَﺮ
grumlighet – maskulinum singular

Det arabiska ordet för grumlighet uttalas 3akar och skrivs ﻋَﻜَﺮ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet grumlighet består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med grumlighet

Alla bokstäver i grumlighet

ﻋَﻜَﺮ
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
ayn
3
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för grumlighet består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﻜَﺮ och uttalas 3akar.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för grumlighet

fa3al blir 3akar

Vi har sett att det arabiska ordet för grumlighet skrivs ﻋَﻜَﺮ och uttalas 3akar. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3al och ordets rotbokstäver är 3, k och r, blir ordet 3akar.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som grumlighet