Arabiska för göra grumlig, störa

3akkara
ﻋَﻜَّﺮَ
göra grumlig, störa – dåtid han
yu3akkiru
ﻳُﻌَﻜِّﺮُ
göra grumlig, störa – nutid han

Det arabiska verbet för att göra grumlig, störa skrivs ﻋَﻜَّﺮَ och uttalas 3akkara i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻜِّﺮُ och uttalas yu3akkiru. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet göra grumlig, störa består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, kaf som skrivs och uttalas k och ra som skrivs och uttalas r. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med göra grumlig, störa

Alla bokstäver i göra grumlig, störa

ﻋَﻜَّﺮَ
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻜـ
ـﺮ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻛـ
ـﻜـ
ـﻚ
ـﺮ
 
ayn
3
kaf
k
ra
r
 
 
Det arabiska ordet för göra grumlig, störa består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven kaf som skrivs ﻙ (här som ـﻜـ ) och uttalas k och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ra som skrivs ﺭ (här som ـﺮ ) och uttalas r och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻜَّﺮَ och uttalas 3akkara.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för göra grumlig, störa

fa33ala blir 3akkara

Vi har sett att det arabiska ordet för göra grumlig, störa skrivs ﻋَﻜَّﺮَ och uttalas 3akkara. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, k och r, blir ordet 3akkara.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som göra grumlig, störa

Böjningsformer av göra grumlig, störa

dåtid
nutid
han
3akkara
ﻋَﻜَّﺮَ
han - dåtid
yu3akkiru
ﻳُﻌَﻜِّﺮُ
han - nutid
hon
3akkarat
ﻋَﻜَّﺮَﺕ
hon - dåtid
tu3akkiru
ﺗُﻌَﻜِّﺮُ
hon - nutid
jag
3akkartu
ﻋَﻜَّﺮﺕُ
jag - dåtid
'u3akkiru
ﺃُﻋَﻜِّﺮُ
jag - nutid