Arabiska för avbrott

ta3aTTul
ﺗَﻌَﻄُّﻞ
avbrott – maskulinum singular

Det arabiska ordet för avbrott uttalas ta3aTTul och skrivs ﺗَﻌَﻄُّﻞ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avbrott består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avbrott

Alla bokstäver i avbrott

ﺗَﻌَﻄُّﻞ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻄـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻄـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
ayn
3
Ta
T
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för avbrott består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﻄُّﻞ och uttalas ta3aTTul.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avbrott

tafa33ul blir ta3aTTul

Vi har sett att det arabiska ordet för avbrott skrivs ﺗَﻌَﻄُّﻞ och uttalas ta3aTTul. Ordet följer mönstret verbalnomen form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ul och ordets rotbokstäver är 3, T och l, blir ordet ta3aTTul.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avbrott