Arabiska för sluta fungera

ta3aTTala
ﺗَﻌَﻄَّﻞَ
sluta fungera – dåtid han
yata3aTTalu
ﻳَﺘَﻌَﻄَّﻞُ
sluta fungera – nutid han

Det arabiska verbet för att sluta fungera skrivs ﺗَﻌَﻄَّﻞَ och uttalas ta3aTTala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺘَﻌَﻄَّﻞُ och uttalas yata3aTTalu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sluta fungera består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sluta fungera

Alla bokstäver i sluta fungera

ﺗَﻌَﻄَّﻞَ
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻄـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﻌـ
ـﻄـ
ـﻞ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ta
t
ayn
3
Ta
T
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för sluta fungera består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺗَﻌَﻄَّﻞَ och uttalas ta3aTTala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sluta fungera

tafa33ala blir ta3aTTala

Vi har sett att det arabiska ordet för sluta fungera skrivs ﺗَﻌَﻄَّﻞَ och uttalas ta3aTTala. Ordet följer mönstret verb form 5. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafa33ala och ordets rotbokstäver är 3, T och l, blir ordet ta3aTTala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sluta fungera

Böjningsformer av sluta fungera

dåtid
nutid
han
ta3aTTala
ﺗَﻌَﻄَّﻞَ
han - dåtid
yata3aTTalu
ﻳَﺘَﻌَﻄَّﻞُ
han - nutid
hon
ta3aTTalat
ﺗَﻌَﻄَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tata3aTTalu
ﺗَﺘَﻌَﻄَّﻞُ
hon - nutid
jag
ta3aTTaltu
ﺗَﻌَﻄَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'ata3aTTalu
ﺃَﺗَﻌَﻄَّﻞُ
jag - nutid