Arabiska för avbryta, blockera, hindra

3aTTala
ﻋَﻄَّﻞَ
avbryta, blockera, hindra – dåtid han
yu3aTTilu
ﻳُﻌَﻄِّﻞُ
avbryta, blockera, hindra – nutid han

Det arabiska verbet för att avbryta, blockera, hindra skrivs ﻋَﻄَّﻞَ och uttalas 3aTTala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﻌَﻄِّﻞُ och uttalas yu3aTTilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet avbryta, blockera, hindra består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med avbryta, blockera, hindra

Alla bokstäver i avbryta, blockera, hindra

ﻋَﻄَّﻞَ
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻄـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
Ta
T
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för avbryta, blockera, hindra består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ـﻄـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﻋَﻄَّﻞَ och uttalas 3aTTala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för avbryta, blockera, hindra

fa33ala blir 3aTTala

Vi har sett att det arabiska ordet för avbryta, blockera, hindra skrivs ﻋَﻄَّﻞَ och uttalas 3aTTala. Ordet följer mönstret verb form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33ala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33ala och ordets rotbokstäver är 3, T och l, blir ordet 3aTTala.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som avbryta, blockera, hindra

Böjningsformer av avbryta, blockera, hindra

dåtid
nutid
han
3aTTala
ﻋَﻄَّﻞَ
han - dåtid
yu3aTTilu
ﻳُﻌَﻄِّﻞُ
han - nutid
hon
3aTTalat
ﻋَﻄَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tu3aTTilu
ﺗُﻌَﻄِّﻞُ
hon - nutid
jag
3aTTaltu
ﻋَﻄَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'u3aTTilu
ﺃُﻋَﻄِّﻞُ
jag - nutid