Arabiska för sysslolös

3aaTil
ﻋَﺎﻃِﻞ
sysslolös – maskulinum singular

Det arabiska ordet för sysslolös uttalas 3aaTil och skrivs ﻋَﺎﻃِﻞ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: aktivt particip

Så används ordet sysslolös

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet sysslolös består av de arabiska bokstäverna ayn som skrivs och uttalas 3, Ta som skrivs och uttalas T och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med sysslolös

Alla bokstäver i sysslolös

ﻋَﺎﻃِﻞ
ﻋـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻞ
 
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ـﺎ
ﻃـ
ـﻄـ
ـﻂ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
ayn
3
alef
Ta
T
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för sysslolös består av: Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven Ta som skrivs ﻁ (här som ﻃـ ) och uttalas T och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻋَﺎﻃِﻞ och uttalas 3aaTil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för sysslolös

faa3il blir 3aaTil

Vi har sett att det arabiska ordet för sysslolös skrivs ﻋَﺎﻃِﻞ och uttalas 3aaTil. Ordet följer mönstret aktivt particip form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen faa3il där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är faa3il och ordets rotbokstäver är 3, T och l, blir ordet 3aaTil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som sysslolös