Arabiska för polerad

Saqiil
ﺻَﻘِﻴﻞ
polerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för polerad uttalas Saqiil och skrivs ﺻَﻘِﻴﻞ.

Förutom grundformen finns polerad i:

Saqiila
ﺻَﻘِﻴﻠَﺔ
polerad – femininum singular
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet polerad

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet polerad består av de arabiska bokstäverna Sad som skrivs och uttalas S, qaf som skrivs och uttalas q och lam som skrivs och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med polerad

Alla bokstäver i polerad

ﺻَﻘِﻴﻞ
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺻـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺻـ
ـﺼـ
ـﺺ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
Sad
S
qaf
q
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för polerad består av: Bokstaven Sad som skrivs ﺹ (här som ﺻـ ) och uttalas S och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺻَﻘِﻴﻞ och uttalas Saqiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för polerad

fa3iil blir Saqiil

Vi har sett att det arabiska ordet för polerad skrivs ﺻَﻘِﻴﻞ och uttalas Saqiil. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är S, q och l, blir ordet Saqiil.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som polerad