Arabiska för dragkedja

saHHaab
ﺳَﺤَّﺎﺏ
dragkedja – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dragkedja uttalas saHHaab och skrivs ﺳَﺤَّﺎﺏ.

Kategori: kläder
Ordklass: substantiv. Mönster: yrken
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dragkedja består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dragkedja

Alla bokstäver i dragkedja

ﺳَﺤَّﺎﺏ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺎ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
sin
s
Ha
H
alef
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för dragkedja består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺤَّﺎﺏ och uttalas saHHaab.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dragkedja

fa33aal blir saHHaab

Vi har sett att det arabiska ordet för dragkedja skrivs ﺳَﺤَّﺎﺏ och uttalas saHHaab. Ordet följer mönstret yrken. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa33aal där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa33aal och ordets rotbokstäver är s, H och b, blir ordet saHHaab.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dragkedja