Arabiska för moln

saHaaba
ﺳَﺤَﺎﺑَﺔ
moln – femininum singular

Det arabiska ordet för moln uttalas saHaaba och skrivs ﺳَﺤَﺎﺑَﺔ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns moln i:

suHub
ﺳُﺤُﺐ
moln – femininum plural
Kategori: meterologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet moln

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet moln består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs och uttalas s, Ha som skrivs och uttalas H och beh som skrivs och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med moln

Alla bokstäver i moln

ﺳَﺤَﺎﺑَﺔ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺔ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ـﺎ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
ـﺔ
 
sin
s
Ha
H
alef
beh
b
ta marbuta
 
 
Det arabiska ordet för moln består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ﺑـ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ta marbuta som skrivs ﺓ (här som ـﺔ ) och uttalas . Ordet skrivs därför ﺳَﺤَﺎﺑَﺔ och uttalas saHaaba.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för moln

fa3aala blir saHaaba

Vi har sett att det arabiska ordet för moln skrivs ﺳَﺤَﺎﺑَﺔ och uttalas saHaaba. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3aala där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3aala och ordets rotbokstäver är s, H och b, blir ordet saHaaba.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som moln