Arabiska för uttag

saHb
ﺳَﺤﺐ
uttag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för uttag uttalas saHb och skrivs ﺳَﺤﺐ.

Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet uttag består av de arabiska bokstäverna sin som skrivs ﺱ och uttalas s, Ha som skrivs ﺡ och uttalas H och beh som skrivs ﺏ och uttalas b. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med uttag

Alla bokstäver i uttag

ﺳَﺤﺐ
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺐ
 
ﺳـ
ـﺤـ
ـﺐ
 
ﺳـ
ـﺴـ
ـﺲ
ﺣـ
ـﺤـ
ـﺢ
ﺑـ
ـﺒـ
ـﺐ
 
sin
s
Ha
H
beh
b
 
 
Det arabiska ordet för uttag består av: Bokstaven sin som skrivs ﺱ (här som ﺳـ ) och uttalas s och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Ha som skrivs ﺡ (här som ـﺤـ ) och uttalas H och är en del av ordets rot. Bokstaven beh som skrivs ﺏ (här som ـﺐ ) och uttalas b och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺳَﺤﺐ och uttalas saHb.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för uttag

fa3l blir saHb

Vi har sett att det arabiska ordet för uttag skrivs ﺳَﺤﺐ och uttalas saHb. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3l där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3l och ordets rotbokstäver är s, H och b, blir ordet saHb.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som uttag