Arabiska för dubblerad

muDa33af
ﻣُﻀَﻌَّﻒ
dubblerad – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dubblerad uttalas muDa33af och skrivs ﻣُﻀَﻌَّﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: adjektiv. Mönster: passivt particip
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dubblerad består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ayn som skrivs och uttalas 3 och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dubblerad

Alla bokstäver i dubblerad

ﻣُﻀَﻌَّﻒ
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻌـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻀـ
ـﻌـ
ـﻒ
 
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
mim
m
Dad
D
ayn
3
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för dubblerad består av: Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ﻣـ ) och uttalas m. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻣُﻀَﻌَّﻒ och uttalas muDa33af.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dubblerad

mufa33al blir muDa33af

Vi har sett att det arabiska ordet för dubblerad skrivs ﻣُﻀَﻌَّﻒ och uttalas muDa33af. Ordet följer mönstret passivt particip form 2. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen mufa33al där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är mufa33al och ordets rotbokstäver är D, 3 och f, blir ordet muDa33af.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dubblerad