Arabiska för svag

Da3iif
ﺿَﻌِﻴﻒ
svag – maskulinum singular

Det arabiska ordet för svag uttalas Da3iif och skrivs ﺿَﻌِﻴﻒ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns svag i:

Du3afaa'
ﺿُﻌَﻔَﺎﺀ
svag – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet svag

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet svag består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ayn som skrivs och uttalas 3 och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med svag

Alla bokstäver i svag

ﺿَﻌِﻴﻒ
ﺿـ
ـﻌـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺿـ
ـﻌـ
ـﻴـ
ـﻒ
 
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
Dad
D
ayn
3
ya
y
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för svag består av: Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ﺿـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ـﻌـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺿَﻌِﻴﻒ och uttalas Da3iif.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för svag

fa3iil blir Da3iif

Vi har sett att det arabiska ordet för svag skrivs ﺿَﻌِﻴﻒ och uttalas Da3iif. Ordet följer mönstret verbalnomen form 1. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen fa3iil där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är fa3iil och ordets rotbokstäver är D, 3 och f, blir ordet Da3iif.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som svag