Arabiska för dubblering, multiplicering

taDaa3uf
ﺗَﻀَﺎﻋُﻒ
dubblering, multiplicering – maskulinum singular

Det arabiska ordet för dubblering, multiplicering uttalas taDaa3uf och skrivs ﺗَﻀَﺎﻋُﻒ.

Om ljudfilerna
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Vill du hjälpa arabic.fi?
Här finns tusentals ord och nästan tvåtusen fraser med detaljerad information, grammatiklektioner och massor av andra resurser, och allt är gratis. Med din hjälp kan webbplatsen bli ännu bättre.
Läs mer här

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet dubblering, multiplicering består av de arabiska bokstäverna Dad som skrivs och uttalas D, ayn som skrivs och uttalas 3 och fa som skrivs och uttalas f. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med dubblering, multiplicering

Alla bokstäver i dubblering, multiplicering

ﺗَﻀَﺎﻋُﻒ
ﺗـ
ـﻀـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﻀـ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻒ
 
ﺗـ
ـﺘـ
ـﺖ
ﺿـ
ـﻀـ
ـﺾ
ـﺎ
ﻋـ
ـﻌـ
ـﻊ
ﻓـ
ـﻔـ
ـﻒ
 
ta
t
Dad
D
alef
ayn
3
fa
f
 
 
Det arabiska ordet för dubblering, multiplicering består av: Bokstaven ta som skrivs ﺕ (här som ﺗـ ) och uttalas t. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven Dad som skrivs ﺽ (här som ـﻀـ ) och uttalas D och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven alef som skrivs ﺍ (här som ـﺎ ) och uttalas . Bokstaven ayn som skrivs ﻉ (här som ﻋـ ) och uttalas 3 och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven fa som skrivs ﻑ (här som ـﻒ ) och uttalas f och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺗَﻀَﺎﻋُﻒ och uttalas taDaa3uf.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Mönstret för dubblering, multiplicering

tafaa3ul blir taDaa3uf

Vi har sett att det arabiska ordet för dubblering, multiplicering skrivs ﺗَﻀَﺎﻋُﻒ och uttalas taDaa3uf. Ordet följer mönstret verbalnomen form 6. Alla arabiska ord med detta mönster har strukturen tafaa3ul där f, 3 och l byts ut mot ordets rotbokstäver.
Eftersom mönstret är tafaa3ul och ordets rotbokstäver är D, 3 och f, blir ordet taDaa3uf.
Alla arabiska ord med samma mönster följer samma struktur. Om du känner till ett ords mönster och rot kan du ofta gissa dig till ordets betydelse. Lär dig mer om arabiska ordmönster

Ord med samma mönster som dubblering, multiplicering