Arabiska för belasta

'athqala
ﺃَﺛﻘَﻞَ
belasta – dåtid han
yuthqilu
ﻳُﺜﻘِﻞُ
belasta – nutid han

Det arabiska verbet för att belasta skrivs ﺃَﺛﻘَﻞَ och uttalas 'athqala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺜﻘِﻞُ och uttalas yuthqilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet belasta består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med belasta

Alla bokstäver i belasta

ﺃَﺛﻘَﻞَ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ـﺄ
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
alif hamza
'
tha
th
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för belasta består av: Bokstaven alif hamza som skrivs ﺃ och uttalas '. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺃَﺛﻘَﻞَ och uttalas 'athqala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av belasta

dåtid
nutid
han
'athqala
ﺃَﺛﻘَﻞَ
han - dåtid
yuthqilu
ﻳُﺜﻘِﻞُ
han - nutid
hon
'athqalat
ﺃَﺛﻘَﻠَﺖ
hon - dåtid
tuthqilu
ﺗُﺜﻘِﻞُ
hon - nutid
jag
'athqaltu
ﺃَﺛﻘَﻠﺖُ
jag - dåtid
'uthqilu
ﺃُﺛﻘِﻞُ
jag - nutid