Arabiska för bli tung, vara tung

thaqula
ﺛَﻘُﻞَ
bli tung, vara tung – dåtid han
yathqulu
ﻳَﺜﻘُﻞُ
bli tung, vara tung – nutid han

Det arabiska verbet för att bli tung, vara tung skrivs ﺛَﻘُﻞَ och uttalas thaqula i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳَﺜﻘُﻞُ och uttalas yathqulu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet bli tung, vara tung består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med bli tung, vara tung

Alla bokstäver i bli tung, vara tung

ﺛَﻘُﻞَ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
tha
th
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för bli tung, vara tung består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen u som skriv som tecknet ُ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺛَﻘُﻞَ och uttalas thaqula.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av bli tung, vara tung

dåtid
nutid
han
thaqula
ﺛَﻘُﻞَ
han - dåtid
yathqulu
ﻳَﺜﻘُﻞُ
han - nutid
hon
thaqulat
ﺛَﻘُﻠَﺖ
hon - dåtid
tathqulu
ﺗَﺜﻘُﻞُ
hon - nutid
jag
thaqultu
ﺛَﻘُﻠﺖُ
jag - dåtid
'athqulu
ﺃَﺛﻘُﻞُ
jag - nutid