Arabiska för tynga ned

thaqqala
ﺛَﻘَّﻞَ
tynga ned – dåtid han
yuthaqqilu
ﻳُﺜَﻘِّﻞُ
tynga ned – nutid han

Det arabiska verbet för att tynga ned skrivs ﺛَﻘَّﻞَ och uttalas thaqqala i sin grundform (maskulinum singular dåtid). Nutidsformen av verbet skrivs ﻳُﺜَﻘِّﻞُ och uttalas yuthaqqilu. Se fler böjningar

Ordklass: verb. Mönster: verb
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tynga ned består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tynga ned

Alla bokstäver i tynga ned

ﺛَﻘَّﻞَ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
tha
th
qaf
q
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för tynga ned består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Ordet skrivs därför ﺛَﻘَّﻞَ och uttalas thaqqala.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver

Böjningsformer av tynga ned

dåtid
nutid
han
thaqqala
ﺛَﻘَّﻞَ
han - dåtid
yuthaqqilu
ﻳُﺜَﻘِّﻞُ
han - nutid
hon
thaqqalat
ﺛَﻘَّﻠَﺖ
hon - dåtid
tuthaqqilu
ﺗُﺜَﻘِّﻞُ
hon - nutid
jag
thaqqaltu
ﺛَﻘَّﻠﺖُ
jag - dåtid
'uthaqqilu
ﺃُﺛَﻘِّﻞُ
jag - nutid