Arabiska för tung

thaqiil
ﺛَﻘِﻴﻞ
tung – maskulinum singular

Det arabiska ordet för tung uttalas thaqiil och skrivs ﺛَﻘِﻴﻞ.

Om ljudfilerna

Förutom grundformen finns tung i:

thaqiila
ﺛَﻘِﻴﻠَﺔ
tung – femininum singular
thaqiilaat
ﺛَﻘِﻴﻠَﺎﺕ
tung – femininum plural
thiqaal
ﺛِﻘَﺎﻝ
tung – maskulinum plural
Ordklass: adjektiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet tung

(del av versfot inom arabisk metrik - 11)
Viktiga bokstäver:
Roten till ordet tung består av de arabiska bokstäverna tha som skrivs ﺙ och uttalas th, qaf som skrivs ﻕ och uttalas q och lam som skrivs ﻝ och uttalas l. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med tung

Alla bokstäver i tung

ﺛَﻘِﻴﻞ
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﻘـ
ـﻴـ
ـﻞ
 
ﺛـ
ـﺜـ
ـﺚ
ﻗـ
ـﻘـ
ـﻖ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻟـ
ـﻠـ
ـﻞ
 
tha
th
qaf
q
ya
y
lam
l
 
 
Det arabiska ordet för tung består av: Bokstaven tha som skrivs ﺙ (här som ﺛـ ) och uttalas th och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven qaf som skrivs ﻕ (här som ـﻘـ ) och uttalas q och är en del av ordets rot. Den korta vokalen i som skriv som tecknet ِ under bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y. Bokstaven lam som skrivs ﻝ (här som ـﻞ ) och uttalas l och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﺛَﻘِﻴﻞ och uttalas thaqiil.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver