Arabiska för moln

ghaym
ﻏَﻴﻢ
moln – maskulinum singular

Det arabiska ordet för moln uttalas ghaym och skrivs ﻏَﻴﻢ.

Förutom grundformen finns moln i:

ghuyuum
ﻏُﻴُﻮﻡ
moln – maskulinum plural
Kategori: meterologi
Ordklass: substantiv. Mönster: verbalnomen

Så används ordet moln

Viktiga bokstäver:
Roten till ordet moln består av de arabiska bokstäverna ghayn som skrivs ﻍ och uttalas gh, ya som skrivs ﻱ och uttalas y och mim som skrivs ﻡ och uttalas m. Ord med samma rotbokstäver är ofta besläktade.

Ord besläktade med moln

Alla bokstäver i moln

ﻏَﻴﻢ
ﻏـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻏـ
ـﻴـ
ـﻢ
 
ﻏـ
ـﻐـ
ـﻎ
ﻳـ
ـﻴـ
ـﻲ
ﻣـ
ـﻤـ
ـﻢ
 
ghayn
gh
ya
y
mim
m
 
 
Det arabiska ordet för moln består av: Bokstaven ghayn som skrivs ﻍ (här som ﻏـ ) och uttalas gh och är en del av ordets rot. Den korta vokalen a som skriv som tecknet َ ovanför bokstaven. Bokstaven ya som skrivs ﻱ (här som ـﻴـ ) och uttalas y och är en del av ordets rot. Bokstaven mim som skrivs ﻡ (här som ـﻢ ) och uttalas m och är en del av ordets rot. Ordet skrivs därför ﻏَﻴﻢ och uttalas ghaym.
Arabiska skrivs från höger till vänster. Korta vokaler skrivs över eller under bokstäverna, de brukar ofta utelämnas.
Lär dig att skriva med arabiska bokstäver