mellan oss finns vind, moln, blixt, dunder, snö och eld

Den arabiska frasen mellan oss finns vind, moln, blixt, dunder, snö och eld uttalas baynii wabaynaki riiHun waghaymun wabarqun wara3dun wathaljun wanaarun och skrivs ﺑَﻴﻨِﻲ ﻭَﺑَﻴﻨَﻚِ ﺭِﻳﺢٌ ﻭَﻏَﻴﻢٌ ﻭَﺑَﺮﻕٌ ﻭَﺭَﻋﺪٌ ﻭَﺛَﻠﺞٌ ﻭَﻧَﺎﺭٌ

De arabiska orden i mellan oss finns vind, moln, blixt, dunder, snö och eld

Nedan ser du detaljerad information om varje ord i den arabiska frasen mellan oss finns vind, moln, blixt, dunder, snö och eld. Du ser ordets svenska översättning, ordets stavning och uttal samt ordets grammatik (böjning, numerus, genus osv) i frasen. Du får också en länk till ännu mer information om ordet.

bland, mellan

ﺑَﻴﻨِﻲ
Uttal: baynii
Svensk versättning: bland, mellan
Ordklass: preposition
Suffix
ِْﻲ
ii
mig
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

bland, mellan

ﺑَﻴﻨَﻚِ
Uttal: baynaki
Svensk versättning: bland, mellan
Ordklass: preposition
Suffix
ْﻚِ
ki
dig (f)
Suffixet bildar en idafa-konstruktion med ordet.

vind

ﺭِﻳﺢٌ
Uttal: riiHun
Svensk versättning: vind
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

moln

ﻏَﻴﻢٌ
Uttal: ghaymun
Svensk versättning (av ordets grundform): moln
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av moln

ﻏَﻴﻢ
ghaym
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

blixt

ﺑَﺮﻕٌ
Uttal: barqun
Svensk versättning (av ordets grundform): blixt
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av blixt

ﺑَﺮﻕ
barq
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

åskmuller

ﺭَﻋﺪٌ
Uttal: ra3dun
Svensk versättning (av ordets grundform): åskmuller
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av åskmuller

ﺭَﻋﺪ
ra3d
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

is, snö

ﺛَﻠﺞٌ
Uttal: thaljun
Svensk versättning (av ordets grundform): is, snö
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Grundformen av is, snö

ﺛَﻠﺞ
thalj
(singular, obestämd form, utan kasus)

och

ﻭَ
Uttal: wa
Svensk versättning: och
Ordklass: konjunktion
Sitter ihop med ordet som kommer efter

eld

ﻧَﺎﺭٌ
Uttal: naarun
Svensk versättning: eld
Ordklass: substantiv
kasus: nominativ
bestämdhet: obestämd form
genus: maskulinum

Typ av fras: övriga fraser

En fras som inte är en komplett mening.